Paloma Blanca Style V430 Sleeveless Sheath/Column

Posted in Posted with : Paloma Blanca , Sheath/Column , Strapless , Sleeveless

Paloma Blanca Style V430

Just $399.99

Sleeveless Sheath/Column

BRANDSPaloma Blanca
SilhouetteSheath/Column
NecklineStrapless
SleeveSleeveless

Paloma Blanca Style V430

Buy it: https://www.readybrides.com/en/paloma-blanca/95213-paloma-blanca-style-v430.html

Prev: Naeem Khan Santa Cruz 2016
Next: Paloma Blanca Style V457F Sleeveless Sheath/Column